Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzozowie ogłasza nabór dzieci urodzonych w latach 2014 i 2015 do oddziału przedszkolnego na rok 2020/2021 oraz zapisy do klasy pierwszej.
Wnioski o przyjęcie dzieci można pobrać z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej.
Podpisane zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły w terminie od 2 marca
do 13 marca 2020 roku.

Odział przedszkolny

Klasa pierwsza