Dnia 3 września b. r.  odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego .

O godz. 9.00 uczniowie, rodzice i nauczyciele zgromadzili się na inauguracyjnej mszy św., którą odprawił ks. Proboszcz Robert Morawski. Podczas uroczystości ksiądz poświęcił pleckami                   i przybory szkolne uczniom klas pierwszych. Była to dla nich bardzo ważna chwila. Po mszy wszyscy udali się na salę gimnastyczną, gdzie pani Dyrektor Anastazja Koczur, w krótkim wystąpieniu opowiedziała o organizacji pracy w nowym roku szkolnym. Następnie wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.

Życzymy wszystkim zapału do nauki i samych sukcesów w nowym roku szkolnym.