Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony Szkoły Podstawowej w Rzozowie

Dane teleadresowe jednostki:

Adres szkoły

Adres: Rzozów 90, 32-052

Telefon/fax: (12) 275 70 46

Email       : sprzozow@skawina.eu

Ułatwienia na stronie Szkoły Podstawowej w Rzozowie

Strona internetowa  posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anastazja Koczur 
e-mail: sprzozow@skawina.eu 
Telefon: (12) 275 70 46

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rzozowie mieści się w piętrowym budynku, który nie jest wolny od barier. Szkoła posiada dwa wejścia: główne oraz z tyłu budynku. Do wejścia głównego prowadzi bramka i brama wjazdowa. Od bramki do wejścia głównego prowadzi asfaltowa ścieżka. Przy drzwiach po prawej stronie znajduje się dzwonek na wysokości 145 cm. Aby wejść do budynku, trzeba pokonać jeden stopień. Drugie wejście na tyłach szkoły traktowane jest jako wejście awaryjne. Prowadzi do niego 7 schodów. Za szkolnym ogrodzeniem przed szkołą znajduje się mały parking. Nie ma na nim wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Sale lekcyjne znajdują się na dwóch poziomach – parterze oraz na pierwszym piętrze, gdzie prowadzi 27 schodów. W szkole nie ma windy ani podjazdów. Na parterze i na piętrze znajdują się toalety, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Informacja na temat rozmieszczenia sal i poszczególnych pomieszczeń są udzielane przez pracowników obsługi szkoły. Informacji na ten temat możemy także zasięgnąć w sekretariacie, który znajduje się na parterze szkoły. Brak w budynku oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma również pętli indukcyjnych oraz możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wcześniejszym kontakcie z sekretariatem szkoły do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.