Formularz kontaktowy

Informujemy, że przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową w Rzozowie w celach związanych z realizacją niniejszego formularza na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. ze zm.). Przysługuje Państwu prawo kontroli przetwarzania danych, w tym uzyskiwania informacji, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Adres szkoły

Adres: Rzozów 90, 32-052

Telefon/fax: (12) 275 70 46

Email       : sprzozow@skawina.eu