Prezydium:

Przewodniczący: p. Bartłomiej Klimas

V-ce przewodniczący: p. Laura Ściubak

Skarbnik: p. Edward Wrzoszczyk

Sekretarz: p. Katarzyna Dudek

Konto Rady Rodziców:
04 8600 0002 0000 0000 3056 0001

Regulamin Rady Rodziców