Z okazji setnej rocznicy Niepodległości dnia 9.XI odbył się w Szkole Podstawowej w Rzozowie uroczysty apel. W tym dniu uczniowie byli ubrani na galowo, ich stroje zdobiły kotyliony w barwach narodowych. O godzinie 11.11 społeczność szkolna odśpiewała wspólnie cały hymn Polski.
Dnia 11 listopada uczniowie wraz z pocztem sztandarowym szkoły brali udział w mszy świętej za Ojczyznę w Kościele Parafialnym w Rzozowie oraz dla lokalnej społeczności wystąpili w uroczystej wieczornicy patriotycznej.

           

Piękny występ dzieci dał wyraz temu, że uczniowie kochają swoją Ojczyznę Polskę. Po reakcji publiczności, gromkich brawach, można wnioskować, że część artystyczna się podobała.