Nasza Szkoła w tym roku przystąpiła do projektu Odkrywam Małopolskę, który stanowi  wsparcie odbudowy turystyki szkolnej osłabionej w wyniku pandemii Covid – 19. Celem projektu jest umożliwienie uczniom udział w zorganizowanych wycieczkach  przedmiotowych i krajoznawczo- turystycznych. W ramach uzyskanego dofinansowania zorganizowaliśmy dwie wycieczki –
do Wygiełzowa i Fabryki Baniek w Beble.   Wycieczki miały na celu poznanie własnego regionu- Małopolski, jej środowiska  przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz wzbogacenie wiedzy o regionie.

W Wycieczce do Fabryki Baniek w Beble oraz do Muzeum Obwarzanka  Krakowie wzięły udział klasy: I, II i V (16.12.2021). Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Obwarzanka w Krakowie. Dzieci poznały historię obwarzanka, wszyscy uczniowie mieli możliwość zrobienia i skonsumowania świeżo upieczonego, własnego obwarzanka. Dalszą część wycieczki dzieci spędziły w fabryce baniek w miejscowości Bębło, gdzie miały okazję zobaczyć jak powstają bombki choinkowe. Każdy z uczestników miał możliwość własnoręcznie pomalować  ozdobę choinkową. Wycieczka poszerzyła wiedzę uczniów na temat tradycji i historii związanych z krakowskim obwarzankiem, zachęciła do rozwijania zainteresowań oraz pozwoliła odkryć uzdolnienia i wykazać się kreatywnością.

W wycieczce do Skansenu w Wygiełzowie wzięły udział dwie klasVII (9.11.2021).Pierwszym punktem programu było zwiedzanie skansenu, w którym zgromadzono przykłady budownictwa drewnianego Krakowiaków Zachodnich.. W tym niezwykłym miejscu uczniowie zobaczyli jak wyglądały domy  XVIII-XIX wieczne charakterystyczne dla okolic Krakowa. Następnie dzieci wzięły udział w warsztatach, podczas których poznały dawne przedmioty codziennego użytku. Uczestnicy wycieczki zwiedzili również dwór szlachecki i kościółek. Na koniec dzieci upiekły kiełbaski na ognisku,  a po posiłku  autokar przewiózł wszystkich  do Doliny Mnikowskiej. Zwiedzając to przepiękne miejsce, uczniowie mieli okazje zobaczyć obraz Matki Bożej namalowany na skale oraz poznać wiele gatunków roślin chronionych typowych dla tych okolic. Dzięki wycieczce uczniowie poznali dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze naszego regionu oraz zostali wdrożeni do aktywnych form spędzania czasu.