W listopadzie na lekcjach chemii uczniowie klasy 8a oraz klasy 8b korzystali z pomocy dydaktycznych otrzymanych przez naszą szkołę w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. Poznając zagadnienia związane z rodzajami odczynów roztworów, wartością pH roztworów oraz skalą pH, mogli samodzielnie dokonać odpowiednich pomiarów. Używali cyfrowego, mobilnego laboratorium doświadczalnego biologiczno-chemicznego w formie dysku pomiarowego Labdisc BioChem z wbudowanymi czujnikami do przeprowadzania doświadczeń. Uczniowie badali wartość pH wody destylowanej, wody kranowej a także sporządzonych samodzielnie roztworów: wody z kwaskiem cytrynowym, wody z sodą oczyszczoną oraz wody z cukrem. Wykorzystując dysk pomiarowy Labdisc oraz elektrodę pH, czyli sondę połączoną z jednym z czujników wbudowanych w Labdisc, dokonywali dokładnych pomiarów wartości pH badanych płynów. Wyniki pomiarów obserwowali i odczytywali bezpośrednio na wyświetlaczu dysku, a dzięki umiejętności interpretacji otrzymanego wyniku określali odczyn danego roztworu. Przeprowadzone doświadczenie pozwoliło uczniom przekonać się w sposób bezpośredni o tym, że różne substancje mają różną wartość pH. Dzięki nowym pomocom dydaktycznym uczniowie mogli poszerzyć wiedzę chemiczną w bardziej atrakcyjny sposób oraz nabyć praktyczne umiejętności.