Od września 2022 r  na zajęciach świetlicowych i kreatywnych uczniowie korzystają z pomocy dydaktycznych, które szkoła otrzymała w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie wykonują modele wg instrukcji, własnej wyobraźni wykorzystując zestawy K’nex Education, Lego City i Lego Minecraft. Często te wspaniałe budowle służą im potem do wspólnej zabawy. Chętnie też tworzą wystawki. Można stwierdzić, że dzieci wykazują się ogromną kreatywnością i pomysłowością. Wspólne konstruowanie jest też doskonałym sprawdzianem pracy w grupie.