20 marca 2024 r w Pałacyku „Sokół” nasi uczniowie wzięli udział w turnieju debat
oksfordzkich realizowanych w ramach projektu „Dialog w Małej Ojczyźnie. Debaty
Oksfordzkie”. Przygotowanie do debat było dla uczniów  procesem projektowym, sama
debata sprawdzianem umiejętności prezentowania i wypowiadania się. Uczniowie mieli
możliwość kształtować kompetencje w zakresie myślenia krytycznego, budowania logicznej
argumentacji i prowadzenia dyskusji z zachowaniem zasad kultury i poprawności językowej.
Sama zaś debata stała się sprawdzianem umiejętności prezentowania się i wypowiadania
podczas publicznych wystąpień.W dyskusji nad pierwszą tezą „Rodzice powinni mieć dostęp
do kont w serwisach społecznościowych swoich dzieci” zmierzyły się dwie drużyny (Szkoła
Podstawowa im. K.Makuszyńskiego w roli propozycji i Zespół Placówek Oświatowych im.
J.Korczaka w roli opozycji). W drugiej debacie – „W szkole podstawowej powinien
obowiązywać zakaz używania telefonów komórkowych” – spotkały się drużyny  Zespołu
 Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim (propozycja) i  Szkoły Podstawowej im.
Królowej Jadwigi w Rzozowie (opozycja). Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 7:
Martyna Hanusiak, Kacper Mikołajczyk,Nadia Sito oraz Karol Wcisło. Aktywny udział
w przygotowaniach do debaty brali również : Szymon Pawłowski, Alicja Nosek, Krystian
Wcisło i Emilia Pałac. Uczniowie przygotowywali się do debaty pod opieką i kierunkiem p.
Jadwigi Zmudy i p. Marty Czerniawskiej. Młodzi debatanci wykazali wysoki poziom
przygotowania, zaprezentowali kulturę i kunszt sztuki argumentacji z jednoczesnym
poszanowaniem oponentów, wspaniale podejmowali polemikę reagując adekwatnie do pojawiających się w dyskusji argumentów. Poziom spotkania był bardzo wysoki. Nasza
drużyna zwyciężyła i zmierzy się w finale ze szkołą z Kopanki. Marszałek spotkania – p.
Jakub Kozłowski – mocno podkreślał wysokie kompetencje poszczególnych mówców.
Jesteśmy dumni z naszych uczniów.
Zapraszamy do galerii zdjęć!