17 stycznia 2024 roku uczniowie szkół podstawowych naszej gminy wzięli udział w
pierwszym spotkaniu szkoleniowo-warsztatowym w ramach  projektu „Dialog młodzieżowy
w małej ojczyźnie. Debaty Oksfordzkie”. Spotkanie odbyło się w Pałacyku „Sokół”, a
uczestniczyli w nim uczniowie z czterech szkół naszej gminy. Szkołę w Rzozowie
reprezentowało 15 uczniów z klas y 6 i 7.
Spotkanie prowadził trener Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców pan Jakub Kozłowski,
który jest Mistrzem Polski Debat Oksfordzkich oraz wielokrotnym sędzią Akademickich
Mistrzostw Debat Oksfordzkich. Prowadzący zapoznał uczestników ze specyfiką i zasadami
prowadzenia dyskusji w formacie  debaty oksfordzkiej.
Podczas dwugodzinnego spotkania uczniowie dowiedzieli się m.in., iż debata oksfordzka to
uporządkowana forma dyskusji, której celem jest przekonanie do stanowiska swojej drużyny.
Debata ma ściśle określone reguły. Dzięki temu ludzi uczą się kulturalnej dyskusji opartej na
szacunku dla oponentów i zaczynają rozumieć, że każdy ma prawo wypowiedzieć swoje
zdanie bez przerywania. To ważne zarówno w rozwoju indywidualnym mówców, jak i dla
poziomu debaty publicznej. Debatowanie ma wpływ na rozwijanie wiele ważnych
kompetencji przemawiającego – między innymi umiejętność autoprezentacji, radzenia sobie z
tremą, współpracy w grupie, krytycznego myślenia.  Esencją debaty jest merytoryczna
dyskusja na argumenty, dlatego debatanci powinni umieć zarówno argumentować,  jak i
osłabiać argumenty oponentów.
Po części teoretycznej uczniowie przystąpili do zajęć w formie warsztatowej w której mogli
w praktyce zastosować poznane zasady debatowania. Zapraszamy do galerii zdjęć.