Z okazji świąt wielkanocnych uczniowie kl. VIII b przygotowali apel świąteczny, a na nim przegląd zwyczajów związanych z okresem Wielkanocy. Zaprezentowano tradycje Wielkiego Tygodnia- Triduum Paschalnego, a także zwyczaj chodzenia z kurkiem, odwiedziny Pucheroków, śmigus -dyngus czy pogrzeb żuru. Aktorzy zadbali o własnoręcznie wykonane rekwizyty i stroje, a uczennice kl. VIIa i VIIb uświetniły występ ludowymi przyśpiewkami, które towarzyszyły obrzędom.

Występ młodzieży przybliżył wszystkim tradycje naszych przodków, o których młode pokolenie winno pamiętać. A może będzie też okazją do kultywowania zwyczajów, które są symbolem naszego regionu, bo przecież „Tam nasza ojczyzna, gdzie nasze korzenie”.