5 kwietnia 2019 r. w naszej szkole  odbył się finał projektu „Klimatyczna klasa”. Projekt miał na celu zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych oraz wdrożenie ich w tematykę ochrony klimatu. Patronem wszystkich działań była Fundacja „Uniwersytet Dzieci”  z Krakowa. Podczas finału kampanii uczniowie klas IV-VI obejrzeli film na temat zmian klimatu oraz związanymi z tym zagrożeniami. Następnie koordynator projektu, pani Marta Czerniawska podczas prezentacji multimedialnej zwróciła uwagę na problem związany z globalnym ociepleniem oraz negatywnymi skutkami tego procesu.

Uczniowie dowiedzieli się również jaki wpływ na klimat ma nasze codzienne życie. Po prelekcji rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Jak dbam o klimat na co dzień?”. Następnie wszyscy uczniowie udali się na marsz po ulicach Rzozowa, niosąc własnoręcznie wykonane tematyczne transparenty i plakaty. Mamy nadzieję, że tego typu działania skłonią wszystkich do refleksji oraz pomogą zrozumieć, że każdy z nas ma wpływ na środowisko w którym żyje.