23 kwietnia 2024 roku w pałacyku Sokół odbył się finał Skawińskiej Ligi Debat
Oksfordzkich realizowanej w ramach projektu „Dialog Młodzieżowy w Małej Ojczyźnie”,
którego celem było propagowanie idei debatowania i wdrażanie uczestników w aktywności
mające pozytywny wpływ na rozwój kluczowych umiejętności, takich jak: krytyczne
myślenie, zdolności interpersonalne, budowanie merytorycznej argumentacji, praca w grupie,
umiejętność autoprezentacji.
Realizacja projektu obejmującego kilkumiesięczne działania możliwa była dzięki
współpracy i zaangażowaniu organizatorów: Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców,
Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie, Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka
w Kopance oraz Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Cenne i ważne było wsparcie
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Norberta Rzepisko, który serdecznie pogratulował
uczestnikom debat oraz podziękował Jolancie Kozłowskiej (dyrektorowi ZPO w Kopance)
i Krystynie Droździewicz (dyrektorowi Biblioteki Pedagogicznej) za inicjatywę i działania,
poszerzające ofertę edukacyjną w naszej gminie. W debacie finałowej pt. „Rodzice powinni
zniechęcać dzieci do aspirowania do nierealistycznych marzeń, takich jak zostanie
najlepszym piłkarzem na świecie lub pierwszym człowiekiem na Marsie” po stronie
propozycji wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej
w Rzozowie, a po stronie opozycji uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance.
Obie drużyny przytaczały silne i celne argumenty poparte materiałami źródłowymi, licznymi
przykładami i badaniami.
Ostateczne wyniki prezentują się następująco:
 Miejsce I – Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance
 Miejsce II – Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Rzozowie
 Miejsce III – Zespół Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim
 Miejsce IV – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w
Jaśkowicach.
Uczestnicy debat usłyszeli wiele słów uznania. Pięknie i godnie zaprezentowali siebie
i swoje szkoły. Wraz z gratulacjami uczniowie otrzymali cenne upominki oraz życzenia
dalszych sukcesów w podejmowaniu kolejnych zadań i wyzwań. Naszą szkołę reprezentowali
uczniowie klasy 7: Martyna Hanusiak, Nadia Sito, Szymon Pawłowski, Kacper Mikołajczyk
oraz Karol Wcisło, Krystian Wcisło, Alicja Nosek i Emilia Pałac. Z uczniami pracowały
nauczycielki: Marta Czerniawska i Jadwiga Zmuda. Serdecznie gratulujemy sukcesu!