15 marca – tymczasowe zamknięcie mostu w Radziszowie

15 marca rozpocznie się remont mostu łączącego ulicę Jana Pawła II oraz ul. Brzegi w Radziszowie. Prace potrwają od 15 marca do 25 maja. W tym czasie wystąpią utrudnienia w ruchu samochodowym, pieszym i rowerowym, a przeprawa na drugą stronę mostu będzie całkowicie niemożliwa. 

Remont mostu w Radziszowie jest niezbędny, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Most znajduje się w stanie przedawaryjnym. Brak szybkiej reakcji i naprawy wykrytych usterek może doprowadzić do dalszego pogorszenia stanu technicznego mostu, a w konsekwencji do jego zamknięcia. W trosce o życie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego przeprawa zostanie zamknięta od 15 marca.

Na czas prowadzonych prac zostanie wyznaczony objazd. Od zachodniej strony rzeki będzie biegł przez ulice Brzegi – Kolejową – DW 953 – Mickiewicza. Od strony wschodniej – przez ulice Skawińską – Radziszowską – Żwirki i Wigury – Mickiewicza – DW 953. Na drogach pojawi się stosowne oznakowanie, które będzie znajdowało się w mieście Skawina, Radziszowie oraz Rzozowie.

Rodzice dzieci uczęszczających do szkół i przedszkola w Radziszowie otrzymają za pomocą dziennika elektronicznego szczegółowe informacje o zmianie trasy autobusu dowożącego młodzież do placówek oświatowych. Informacji w tej sprawie udzielają dyrektorzy szkół i przedszkola.

Stan techniczny mostu jest na tyle zły, że gdy rozpoczną się ulewy, a poziom rzeki Skawinka się podniesie, przeprawa może ulec tak dużemu uszkodzeniu, że przejazd będzie wiązał się z niebezpieczeństwem i zostanie trwale zamknięty. Naprawy nie można było dokonać wcześniej z powodu zbyt niskiej temperatury i opadów śniegu. 15 marca – 25 maja to jedyny realny termin, który pozwoli naprawić most i zapewnić jego bezpieczne funkcjonowanie na najbliższe lata.

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie dokłada wszelkich starań, by prowadzone prace były jak najmniej uciążliwe. Wykonawca otrzymał zgodę na całkowite zamknięcie mostu do 5 kwietnia. Po tym czasie jest szansa na to, że ruch zostanie częściowo przywrócony pod warunkiem, że stan techniczny mostu nie będzie zagrażał bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Jeżeli wykonawca uzna, że przeprawa może wiązać się z niebezpieczeństwem, to zamknięcie mostu zostanie przedłużone.

Więcej informacji na stronie www:

https://www.gminaskawina.pl/aktualnosci/2021/03/15-marca-tymczasowe-zamkniecie-mostu-w-radziszowie