Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie ekologicznym pod nazwą   „Mistrz recyklingu i przyjaciele”.   Organizatorem konkursu jest Fundacja Chlorofil z siedzibą w Warszawie.

Uczniowie utworzyli 2-6 osobowe ekozespoły klasowe. Zadaniem każdego z nich było wykonanie puzzli/ gry planszowej uczącej jak i dlaczego segregujemy odpady komunalne oraz makiety elektrosprzętu z materiałów recyklingowych.

Do końca kwietnia czekamy na wyniki konkursu