Tradycją naszej szkoły jest organizacja w  ramach obchodów święta patronki „Konkursu wiedzy o św. Jadwidze Królowej”. Jego tegoroczna edycja odbyła się 6.06.2023 r. Jak zwykle do rywalizacji stanęły klasy I – III reprezentowane przez trójki przedstawicieli, którzy wygrali eliminacje klasowe. Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z trudnymi pytaniami dotyczącymi życia i  działalności  św. Jadwigi Królowej. Do ich zadań należało na przykład: rozwiązać test wiedzy, rozpoznać tytuły legend, odgadnąć hasła krzyżówki, oraz jak najszybciej ułożyć portret Jadwigi oraz jej herb z rozsypanek obrazkowych.
Zwycięzcami konkursu zostali:

Iga Kalinowska kl. I

Kalina Lelek kl. II

Zofia Pałac kl. III

Drugim konkursem, w którym uczestniczyli uczniowie, był konkurs plastyczny. Zadaniem każdego ucznia było wykonanie portretu św. Jadwigi Królowej. Każda z klas wykonywała pracę konkursową inną techniką plastyczną.

Wygranymi w tym konkursie zostali:

Milena Pachel kl.0

Ewa Trela kl. I

Jagoda Serwińska kl. II

Zofia Pałac kl. III

Zwycięzcom gratulujemy!!!