Nasza  Szkoła przystąpiła do programu rządowego o nazwie LABORATORIUM PRZYSZŁOSCI. W ramach tego projektu możemy doposażyć pracownię komputerową w sprzęt i wyposażenie zgodnie z kierunkiem STEAM- nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka. Inicjatywa ma na celu  uczynić proces dydaktyczny bardziej innowacyjnym i interdyscyplinarnym . Na ten projekt Szkoła otrzymała 60 tys zł.  Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych wysłano do firm zapytania ofertowe.