Na lekcji chemii uczniowie klasy ósmej zdobywali wiedzę na temat pH roztworu oraz skali pH. Aby przekonać się o tym, że roztwory mają rożne pH, a co za tym idzie różne odczyny, wykonali doświadczenie wykorzystując pomoce dydaktyczne otrzymane przez szkołę w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. Użyli dysku pomiarowego Labdisc BioChem oraz elektrody pH (sondy połączonej z jednym z czujników wbudowanych w urządzenie). Uczniowie badali wartość pH m.in. wody destylowanej, wody kranowej, octu, mleka, roztworu wody z cukrem. Wyniki pomiarów odczytywali bezpośrednio na wyświetlaczu dysku, a następnie na ich podstawie określali odczyn danego roztworu. Przeprowadzone doświadczenie pozwoliło ósmoklasistom przekonać się o tym, że różne substancje mają różną wartość pH, a wykorzystanie do tego dysku pomiarowego uatrakcyjniło lekcję.