W Niedzielę Palmową w naszym kościele parafialnym w Rzozowie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Młodzi aktorzy, uczniowie klasy szóstej, którzy językiem teatru starali się opowiedzieć o najważniejszych, a zarazem ponadczasowych wartościach, zdołali pokazać, gdzie bije ich wiecznie żywe, zawsze pewne, niewyczerpane źródło. Spektakl pt. „Dobry Łotr”, parafrazując i transportując w czasy nam współczesne, ewangeliczny przykład przebaczenia z Golgoty, potwierdził niezaprzeczalny wpływ Bożego Słowa na życie człowieka. Wydarzenia miały miejsce w dwóch płaszczyznach czasowych, a tło muzyczne  współgrało z prezentowaną treścią, będąc swoistą klamrą łączącą je w całość. Przywołane w przedstawieniu są perypetie tytułowego bohatera – złodzieja, któremu pani Maria – na wzór  Chrystusa – wybaczyła rabunek. Otrzymane przebaczenie stało się sygnałem do otwarcia się na Słowo Boże i przemiany życia. Istotnym przekazem wystawionego spektaklu było zwrócenie uwagi na znaczenie Biblii dla każdego z nas.

Przedstawienie nagrodzono gromkimi brawami i wyrazami uznania – po reakcji publiczności można wywnioskować, iż występ naprawdę się podobał i skłonił do namysłu.. Oczywiście każdy ma indywidualny odbiór treści poruszanych w spektaklu, własne emocje i opinie, ale z pewnością wszystkim udzieliły się nadzieja, wiara oraz ogromny entuzjazm płynący z zaangażowania młodzieży w przygotowanie ról. To dzięki tym dzielnym młodym ludziom tak mocno i donośnie wybrzmiało w nas przesłanie świąt Wielkiej Nocy.

                 

Trzeba zaznaczyć, iż całe wydarzenie to nie miałoby miejsca, gdyby nie inicjatywa i zaangażowanie pani Jadwigi Żmudy i księdza proboszcza Roberta Morawskiego.. Już dzisiaj z niecierpliwością oczekujemy na Misterium w przyszłym roku.