Już po raz kolejny  nasza szkoła przystąpiła do kampanii społecznej NO PROMIL- NO PROBLEM.  Celem przedsięwzięcia  jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy będąc pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie u pasażerów gotowości do powstrzymywania pijanego kierowcy.

Hasło przewodnie tegorocznej kampanii brzmi :  „PRAWDZIWA ODWAGA LUBI BEZPROMILOWE KLIMATY.

W ramach akcji na terenie naszej szkoły podejmiemy następujące działania:

  • zajęcia profilaktyczne w klasach IV-VIII z wykorzystaniem alkogogli,
  • udział przedstawicieli samorządu uczniowskiego  w warsztatach,
  • konkursy NO PROMIL- NO PROBLEM dla uczniów oraz chętnych RODZIN,
  • przygotowanie tablicy tematycznej z informacją o kampanii.
  • kampania informacyjna skierowana do rodziców (zapoznanie z prezentacjami udostępnionymi przez organizatorów)

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursach kampanijnych.
W konkursach mogą brać udział RODZINY lub INDYWIDUALNIE chętni uczniowie. Regulaminy konkursów są dostępnej poniżej.

Dodatkowe informacje dotyczące udziału w konkursach można uzyskać u pedagoga – Marty Czerniawskiej – koordynatora kampanii.

Informacje o konkursach:

Klauzula-informacyjna

NP-21_KONKURS-_INDYWIDUALNY

NP-21_KONKURS_rodzinny

NP-21_metryczka_rodzinny

NP-21_zalaczniki_konkurs_indywidualany