26 lipca Szkoła otrzymała 9 laptopów wraz z oprogramowaniem o wartości 25 tysięcy złotych w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”.  Projekt współfinansowany jest ze środków dotacji celowej Budżetu Państwa i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W imieniu Pana Burmistrza laptopy przekazał Pan Witold Grabiec.