„My uczniowie pierwszej klasy, uroczyście przyrzekamy, że szanować Cię będziemy, krzywdy zrobić Ci nie damy”.

28 marca był wyjątkowym dniem dla uczniów z klasy I, gdyż wszystkie dzieci stały się prawdziwymi czytelnikami biblioteki szkolnej. Na uroczystość zaproszono Panią Dyrektor. Uczniowie w grupach wykonywali powierzone im zadania, wszyscy wykazali się doskonałą znajomością baśni. Pierwszoklasiści zapoznali się z regulaminem obowiązującym w bibliotece i dowiedzieli się jak należy dbać o książki. Uczniowie złożyli podpisy pod przyrzeczeniem i zostali pasowani na czytelników biblioteki. Na pamiątkę tego szczególnego dnia dzieci otrzymały dyplomy, zakładki do książek i słodkie upominki. Do zobaczenia w bibliotece!