W styczniu 2021 roku nasza szkoła przystąpiła do programu  Szkolny Klub Sportowy, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Zajęcia odbywały się systematycznie, z wyjątkiem czasu podczas nauki zdalnej spowodowanej epidemią covid-19, przez cały rok kalendarzowy. Były to pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne prowadzone w różnorodnych formach na nowo wybudowanej  sali gimnastycznej.

Głównymi celami programu było :

– promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,

– poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia,

– zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych,

– motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej,

– optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej przyszkolnej.

Uczniowie naszej szkoły chętnie, systematycznie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach SKS-u.