W marcu 2022  roku nasza szkoła przystąpiła do programu „Aktywny powrót do szkoły” WF z AWF, którego celem jest poprawa i monitoring stanu kondycji dzieci po powrocie do zajęć stacjonarnych oraz walka ze skutkami pandemii koronawirusa.

W ramach programu prowadzone były pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne w wymiarze dwóch godzin tygodniowo dla dziewcząt i chłopców. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności w zespołowych grach sportowych : siatkówce, koszykówce, piłce nożnej i ręcznej, unihokeju oraz zabawach rekreacyjnych. Ponadto przeprowadzono diagnozę kondycji fizycznej uczniów obejmującą wybrane pomiary somatyczne i testy sprawnościowe takie jak : zwis na drążku na ramionach ugiętych, bieg wahadłowy 10 x 5 metrów, podpór przodem na przedramionach tzw. deska oraz bieg wytrzymałościowy wahadłowy 20 metrowy – beep test.

Prawie wszyscy uczniowie poprawili swoje wyniki w próbach sprawnościowych, a przede wszystkim aktywnie i zdrowo spędzili czas wolny.