Wielkimi krokami zbliża się termin zakończenia projektu „Akademia młodego fizyka”. Projekt realizowany był przez dwa lata i wzięło w nim udział 44 uczniów naszej szkoły. Głównym celem przedsięwzięcia było rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, krytycznego myślenia oraz umiejętności uczenia się. Uczniowie wyjeżdżali raz w miesiącu na zajęcia na Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, gdzie mieli okazję uczestniczyć w wykładach i pokazach doświadczeń w środowiskowej pracowni fizyki UP. Wzięli również udział w wycieczkach popularnonaukowych do Obserwatorium Astronomicznego na Suchorze oraz Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka – Żar. Na zakończenie projektu zostaną zakupione pomoce naukowe dla szkoły o wartości 1 tyś. zł. Mamy nadzieję, że udział w projekcie podniósł kompetencje naszych uczniów w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych.