Już drugi raz uczniowie z klas 7, 8, 9 wzięli udział w zajęciach na Uniwersytecie Pedagogicznym     w Krakowie w ramach projektu „Akademia młodego fizyka”. Projekt ma za zadanie rozwijać kompetencje w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, krytycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów i umiejętności uczenia się. Nasi uczniowie obok zajęć z fizyki pojadą na dwie wycieczki popularno-naukowe do Obserwatorium Astronomicznego na Suhorze oraz Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar. Cały kurs skupia się na opisie zjawisk fizycznych.  W ramach projektu nauka oparta jest na metodzie eksperymentu. Jest przyjemna i przede wszystkim efektywna. Mamy nadzieję, że przygoda z fizyką wzbudzi u uczniów zainteresowanie zjawiskami zachodzącymi w naszym otoczeniu.