Gmina Skawina realizuje projekt pn. „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy” przygotowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, dofinansowany z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i współfinansowany ze środków gminy Skawina w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt zakłada szereg działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy, a wśród nich sporządzenie diagnozy lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W związku z opracowaniem diagnozy zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy Skawina o wypełnienie ankiety dotyczącej w/w obszaru. Ankieta ma charakter anonimowy, a jego wyniki będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów opracowania diagnozy i rekomendacji do dalszych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Link do ankiety dla mieszkańców tutaj: https://forms.gle/5r8RrUjyvHgc7WwF9

Jednocześnie informujemy, iż link umożliwiający wypełnienie ankiety będzie aktywny do dnia 10 września 2021 r.

Dostęp do ankiety również na:

– stronie internetowej Centrum Wspierania Rodziny – link tutaj: http://cwr-skawina.pl/ankieta-do-mieszkancow-dot-diagnozy-lokalnych-potrzeb-w-obszarze-przeciwdzialania-przemocy/#more-18967

– stronie internetowej MGOPS w Skawinie – link tutaj: http://www.mgops.skawina.net/page/diagnoza_lokalnych_potrzeb/