Od połowy listopada 2019 r. do końca listopada 2020r. grupa uczniów z obecnej klasy 7a i 8 realizowała wspólnie z nauczycielem matematyki projekt Matematyka jest ciekawa!. Projekt ten uzyskał grant w wysokości 3500zł z przeznaczeniem na jego realizację w ramach programu Edukacja Inspiracja przygotowanego przez Fundację Szkoła z klasą oraz Fundację EFC.

            W ramach projektu zakupiłam gry matematyczne, z których korzystali i będą korzystać w przyszłości  wszyscy uczniowie z klas 4-8. Uczniowie zaangażowani  w projekt szukali pomysłu na własne gry, grając w  te zakupione. Następnie dobrali się  w zespoły, opracowali zasady własnych gier, stworzyli instrukcję i prototypy gier. Zagrali w nie w zespołach, krytycznie odnieśli się do stworzonych prototypów. Dali wskazówki twórcom dotyczące tego, co powinni poprawić w grach, aby były jeszcze lepsze. Dzięki temu poszczególne grupy ulepszyły prototypy i zabrały się za tworzenie końcowych gier. Powstały trzy bardzo ciekawe gry: Mathpoly, Kosmiczna matematyka oraz Piramida. Niestety ze względu na panującą pandemię i okres zdalnego nauczania jedna grupa zrezygnowała z kontynuacji tworzenia swojej gry. Te trzy gry, które powstały będą wykorzystane podczas lekcji matematyki. Jestem pełna uznania dla tych trzech grup uczniów, którzy podczas trwania całego projektu bardzo się zaangażowali i stworzyli interesujące, złożone gry matematyczne dla swoich kolegów. Na pochwałę zasłużyli uczniowie: Wiktoria Tomasiak, Adrian Wcisło, Gabriel Gustyn, Natalia Janik, Magdalena Krupnik, Kamila Cichoń, Lena Janik, Zuzanna Dudziak, Karolina Lupa, Marcin Marcisz. Jestem z nich bardzo dumna i oczywiście dostaną oni upominki za udział w projekcie.

            W ramach pracy projektowej w bieżącym roku szkolnym zorganizowaliśmy wspólnie z uczniami tydzień matematyki on-line, odbywający się w ostatnim pełnym tygodniu listopada na platformie Teams. W ramach tygodnia matematyki odbył się również turniej międzyklasowy. Przedstawiciele każdej klasy rozwiązywali codziennie zadania matematyczne. Zadania były publikowane w dwóch kategoriach – grupa młodsza (klasy 5, 6a i 6b) oraz grupa starsza (klasy 7a, 7b, 8).  W poniedziałek 23 listopada odbył się turniej matematyczny, we wtorek 24 listopada uczniowie otrzymywali do rozwiązania łamigłówki matematyczne, w środę 25 listopada – zadania logiczne, w czwartek 26 listopada – sudoku, a w piątek 27 listopada –  łamigłówki zapałczane. Każdego dnia zadania rozwiązywał inny uczeń z danej klasy, aby w rywalizację zaangażować jak największą grupę uczniów.

            Na zakończenie tygodnia wyłoniliśmy klasę, która okazała się zwycięzcą turnieju i otrzymała tytuł najbardziej uzdolnionej matematycznie klasy. Tego zaszczytu dostąpiła klasa 6a, ale dopiero po emocjonującej dogrywce z klasami 7b i 6b.  Wszyscy uczniowie tej klasy otrzymają nagrody. Drugie miejsce zajęła klasa 6b, a trzecie 7b. Nagrodzeni zostaną również zwycięzcy poszczególnych konkurencji w dwóch kategoriach kl.5-6 oraz kl.7-8:

  1. Turniej matematyczny: Kaja Kotula, Aleksandra Ostrogórska, Dawid Paciorek (kl. 6b) oraz Magdalena Medoń, Jakub Skalny, Weronika Klinowska (kl. 7b).
  2. Łamigłówki: Kamila Cichoń (kl. 8) oraz Nataniel Gustyn (kl. 6a).
  3. Zadania logiczne: Wojciech Marszałek (kl.6b) oraz Mateusz Janik (kl. 7b).
  4. Sudoku: Julia Hajto (kl. 7b) oraz Lidia Zegartowska (kl. 6b).
  5. Łamigłówki zapałczane: Filip Gaczorek (kl. 6a) oraz Mateusz Kornacki (kl. 7a).
  6. Dogrywka: Milena Horbaciuk (kl.6a).

Gratuluję wszystkim zwycięzcom i dziękuję za efektywną i systematyczną pracę podczas całego tygodnia matematyki!

            Jestem bardzo zadowolona z realizacji projektu. Uczniowie z zaangażowaniem i kreatywnością wykonywali gry. Zrealizowałam założone na początku cele. Uczniowie poznali ciekawe gry matematyczne i utrwalili wiadomości zdobyte na lekcjach. Efektywnie współpracowali w zespole i budowali pozytywne więzi. Zaplanowali, wykonali i ocenili własne działania podejmowane w grupie podczas tworzenia gier planszowych oraz planowania tygodnia matematyki. Rozwinęli zdolność do konstruktywnego porozumiewania się, wykazywania się tolerancją, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania połączonego ze zdolnością tworzenia klimatu zaufania, a także zdolność do empatii oraz krytycznej i twórczej refleksji.

            Dziękuję za pomoc pani Jadwidze Żmudzie (podczas pisania przez uczniów instrukcji do gier) oraz panu Stanisławowi Twardoszowi (podczas tygodnia matematyki).

            Zapraszam do oglądnięcia zdjęć zamieszczonych w galerii.

                                                                                                                      Sylwia Bożenko