7 marca rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023. Rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie za pomocą programu rekrutacyjnego, natomiast do oddziałów przedszkolnych tradycyjnie jak w latach ubiegłych. O uruchomieniu programu, który nastąpi 14 marca 2022 r. i sposobie korzystania z niego poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej, stronach internetowych przedszkoli oraz na profilu FB.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dyrektorzy poszczególnych placówek.


Najważniejsze terminy wynikające z harmonogramu rekrutacji:

  • w terminie 7 – 11 marca 2022 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną
  • w terminie 14 – 25 marca 2022 r. rozpocznie się rekrutacja dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

Więcej informacji