W dniu 15 października miało miejsce w naszej szkole uroczyste ślubowanie i pasowanie na uczniów dzieci z klasy I. Na tę uroczystość przybyli goście, m.in. sołtys Rzozowa p. Grzegorz Klimas, przewodniczący Rady Rodziców p. Bartłomiej Klimas, p. dyrektor Anastazja Koczur, rodzice, a także uczniowie i nauczyciele klas młodszych.
Podczas prezentacji uczniowie klasy I zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne recytując, grając i śpiewając. Występ bardzo się spodobał wszystkim obecnym, a przedstawiciele rady uczniowskiej w imieniu całej szkoły przyjęli najmłodszych uczniów w poczet szkolnej braci. Ukoronowaniem było pasowanie przez panią dyrektor naszych siedmiolatków na uczniów szkoły.