13 października 2021 roku dzieci klasy pierwszej zostały pasowane na pełnoprawnych uczniów szkoły. W tym uroczystym dniu swą obecnością zaszczycili nas rodzice uczniów, Pani Dyrektor – Anastazja Koczur, przewodnicząca Rady Rodziców – Dorota Rapacz oraz radny miasta i gminy Skawina Andrzej Wrzoszczyk. Podczas uroczystości dzieci udowodniły, że znają swoją miejscowość, Patrona szkoły, a także zasady etyki uczniowskich zachowań i bezpiecznej drogi do szkoły. Pasowania każdego ucznia dokonała Pani Dyrektor, następnie wręczyła im legitymacje szkolne, dyplomy, medale oraz birety. Po ślubowaniu uczniowie udali się do Sali na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.