W marcu uczniowie kl. IV i VII w ramach realizacji programu Szkoła Myślenia Pozytywnego mieli okazję uczestniczyć w warsztatach dotyczących sposobów radzenia sobie z lękiem prowadzonych przez szkolnego psychologa panią Alicję Krzypkowską. Celem warsztatów było przeciwdziałanie sytuacjom zagrażającym zdrowiu psychicznemu w szkole oraz poznanie procedur zapewniających bezpieczeństwo psychiczne. Podczas spotkań uczniowie w ramach pracy grupowej zastanawiali się jaki jest związek pomiędzy lękiem a motywacją, dowiedzieli się, że odrobina strachu wpływa pozytywnie, gdyż pomaga uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zmusić nas do zmiany zachowania lub zmotywować do działania. Większość czasu poświęcona została jednak na wypracowanie skutecznych sposobów na radzenie sobie z lękiem, który paraliżuje, utrudnia życie i uczenie się.