Chętni uczniowie z klasy III oraz IV uczestniczą w pozalekcyjnych zajęciach nauki pływania w ramach projektu  „Już pływam” organizowanego przez Województwo  Małopolskie.  Zajęcia  rozpoczęły się 16 IX 2022 r. Odbywają się raz w tygodniu.  Obejmują cykl 10 wyjazdów na basen Camena w Skawinie. Uczestniczy w nich ogółem 30 uczniów.

Pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów uczniowie naszej szkoły mają możliwość aktywnie i bezpiecznie spędzić wolny czas,  nabyć nowe umiejętności pływackie oraz poprawić kondycję i sprawność fizyczną.  Nabyte przez dzieci umiejętności  w przyszłości przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w trakcie korzystania z kąpielisk wodnych.