Nasi uczniowie z klas 6 i 7 wzięli udział w warsztatach profilaktycznych ,.Zrób sobie
GLOW UP”. W ramach sfinansowanego przez CUS w Skawinie programu odbyły się
dwa spotkania, z psychologiem oraz dietetykiem. Na pierwszym spotkaniu psycholog
skupił się się na rozwijaniu kompetencji osobistych, budowaniu samoakceptacji,
kształtowaniu poczucia własnej wartości oraz analizie uzależnień behawioralnych, w tym
od Internetu, telefonu oraz higieny cyfrowej. Drugi blok, poprowadzony był przez
wykwalifikowanego dietetyka i skierowany na zagadnienia zdrowego żywienia.
Dietetyczka omówiła błędy żywieniowe, pułapki oraz zagrożenia związane z
nieświadomym spożywaniem niektórych "modnych" suplementów i energetyków. Po
uzyskaniu zgody od rodziców, uczniowie mieli możliwość dokonania pomiarów swoich
parametrów na analizatorze składu ciała. Mamy nadzieję, że udział w warsztatach
wzmocni u uczniów poczucie własnej wartości, pomoże zrozumieć siebie oraz swoje
emocje.