Dnia 28 września w naszej szkole gościliśmy szczególne osobistości: Ministra Sportu i Turystyki pana Witolda Bańkę, szefa Gabinetu Politycznego Ministerstwa Infrastruktury pana Łukasza Smółkę, Wojewodę Małopolskiego pana Piotra Ćwika. Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli władz gminnych, w tym Burmistrza Miasta i Gminy  pana Pawła Kolasy, Zastępcy Burmistrza pana Norberta Rzepisko oraz działaczy lokalnych, których reprezentował pan Grzegorz Klimas – sołtys Rzozowa oraz pan Andrzej Wrzoszczyk. W spotkaniu nie zabrakło również miejscowego proboszcza ks. Roberta Morawskiego oraz przedstawicieli Rady Rodziców. Wizyta związana była z budową sali gimnastycznej, która została dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1790800,00 zł.

Minister wraz z pozostałymi gośćmi obejrzeli szkołę oraz bazę dydaktyczną. Bardzo dużym przeżyciem dla uczniów było spotkanie z ministrem. Dzieci podziękowały za wsparcie budowy sali, wręczając gościom wykonane przez siebie orły. Pan minister podarował uczniom piłki. Był także czas na pamiątkowe zdjęcie, oraz wpisy do specjalnej księgi pamiątkowej. Pani dyrektor zaprosiła wszystkich gości na poczęstunek, gdzie był czas na rozmowy w bardzo miłej atmosferze. Liczymy na to, że inwestycja przyczyni się do efektywnej realizacji zadań szkoły w zakresie wychowania fizycznego, rozwoju zainteresowań i uzdolnień sportowych.