W dniu 13 lutego b.r. uczniowie klas: III, IV, Va i Vb wraz z opiekunami pojechali na nocny pobyt do Kopalni Soli w Bochni. Po zjechaniu Szybem Campi na głębokość 212 m oraz przejściu 140 metrową pochylnią rozlokowali się w Komorze Ważyn, miejscu gdzie zamierzali spędzić noc. Następnie pod opieką przewodnika zwiedzali szlak turystyczny. Najpierw duch kopalni zapoznał ich z historią kopalni i zaprosił do zwiedzania wirtualnego świata swoich włości. Na poziomie August uczniowie odbyli 500 metrową przejażdżkę podziemną kolejką, która przemierza trasę pomiędzy szybami Sutoris i Campina. Na trasie kolejki znajduje się większość zabytków udostępnionych zwiedzającym. Następnie zwiedzający przeszły do kaplicy św. Kingi.

Kaplice w kopalni pełniły nie tylko funkcję modlitewną, ale również orientacyjną, bowiem w każdej z nich znajdował się zapalony górniczy kaganek. Początkowo kaplica św. Kingi była niewielką wnęką, którą wydrążono w 1747 r. (obecnie to część prezbiterium). W późniejszym okresie kaplicę kilkakrotnie powiększano. Linie i napisy na stropie oraz ociosach obrazują postępy kolejnych prac górniczych.

Kolejną komorą jest dawna stajnia powstała w latach 60-tych XVIII wieku. Przeznaczona była dla koni pracujących przy kieracie Ważyńskim. Wnętrze stajni jest prawie niezmienione od dwóch stuleci. Warto zwrócić uwagę na strop komory podparty czterema kasztami z drewna ciosanego – łączonego na tzw. jaskółczy ogon. Przy ociosie po prawej stronie zachował się oryginalny żłób na owies, nad nim drabina na siano, na ścianie na wprost wiszą chomąta. Obecnie komora wykorzystywana jest jako miejsce organizowania imprez np. konferencji, szkoleń i przyjęć. Zwiedzanie trasy turystycznej zajęło około 2 godziny, ale było warto poznać jej historię. Szczególnie podobała się ścieżka multimedialna, a na niej kupcy z Genui i królowie.

Komora Ważyn (miejsce noclegu) to obecnie największe wyrobisko w podziemiach kopalni, służące celom rekreacyjnym i leczniczym. Komora posiada swoisty mikroklimat, który charakteryzuje się stałą temperaturą (14 – 16° C), wysoką wilgotnością oraz korzystną jonizacją powietrza, nasyconego chlorkiem sodu oraz innymi cennymi mikroelementami. Komora znajduje się 248 m pod ziemią, podzielono ją na 5 segmentów o łącznej długości 255 m. W poszczególnych segmentach znajdują się: boisko sportowe, część gastronomiczna, dyskotekowa
i sypialnia dla 250 osób.

Mimo nieco chłodnej nocy wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z wycieczki.