We wtorek, 6 marca, już po raz szesnasty w Szkole Podstawowej im. Walerego Goetla w Zelczynie odbyły się Gminne Warsztaty Profilaktyczne „Szkoła wolna od nałogów”, których hasłem było „W mojej szkole każdy znajdzie swoje miejsce”.

W tym roku w warsztatach wzięło udział dwanaście szkół podstawowych naszej gminy. Uczniowie samodzielnie wykonywali jedną z dwóch prac: starsze klasy – rysunek na torbie płóciennej, a młodsze – kolaż, wykorzystując materiały przygotowane przez szkołę.

Uczestnicy warsztatów wykazali się dużymi zdolnościami, kreatywnością i estetyką przy tworzeniu swoich dzieł. Na szczególną uwagę zasługują torby zaprojektowane przez najstarszych uczniów, które z powodzeniem mogłyby zdobić miejskie ulice.

Prace oceniane były przez niezależne jury w składzie: Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii, dyrektor szkoły w Zelczynie Teresa Dąbrowska, a także trzech wylosowanych nauczycieli ze szkół uczestniczących w warsztatach. Mimo ogromnej konkurencji nasze uczestniczki osiągnęły sukces.

Magdalena Medoń z klasy czwartej zdobyła II miejsce w kategorii klas IV-V, a Karolina Medoń z klasy siódmej zdobyła wyróżnienie w kategorii klas VI-VII.

Serdecznie gratulujemy!