Od stycznia do czerwca realizowana była w oddziale przedszkolnym innowacja pedagogiczna „Książki czytamy, wiedzę o świecie zdobywamy”. Jej celem było poszerzenie wiedzy o otaczającym nas świecie, rozbudzenie zamiłowania do czytania książek i rozwijanie kultury czytelniczej.

     W ramach tego przedsięwzięcia prowadzono zajęcia, na których nauczyciel- bibliotekarz czytał przedszkolakom książki popularnonaukowe oraz literaturę dla dzieci. Organizowano zabawy tematyczne, wykonywano prace plastyczne. Poprzez słuchanie opowiadań, baśni i bajek dzieci poszerzały swoją wiedzę o świecie, zdobyły wiele nowych informacji i czerpały wzorce moralne ukazywane w czytanych opowieściach. Mali uczniowie przekonali się, że czytając można wiele się nauczyć, rozwinąć swoją wyobraźnię i mile spędzić czas.

     Zrealizowano wiele różnorodnych tematów, m.in.: poznanie Polski i innych krajów, tajemnice kosmosu, ciekawostki o przyrodzie, baśnie i wiersze, zasady dobrego wychowania, zabawa w teatr. Dzieci były aktywne na zajęciach i chętnie brały w nich udział, rozwijając swoje różnorodne talenty.