Dnia 18 czerwca podczas Pikniku Rodzinnego przy Szkole Podstawowej w Rzozowie  rozstrzygnięto szkolny ekologiczny konkurs plastyczny pod hasłem ,,Wszyscy dbamy o czyste powietrze”. Celem konkursu było podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci  ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn powstawania smogu, sposobów ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami oraz kształtowanie wśród dzieci postaw odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy.  Uczestnicy  mieli  za zadanie narysować, namalować lub wykleić pracę inspirowaną tytułem konkursu. Praca konkursowa mogła być  wykonana w wymiarze płaskim lub przestrzennym dowolną techniką (np. rysunek, malunek, wydzieranka itp.), w formacie A3. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się kreatywnością i pomysłowością. Jury przyznało 3 miejsca oraz 3 wyróżnienia. Laureatami konkursu zostali :

I miejsce – Anna Krupnik
II miejsce –  Iga Kalinowska
III miejsce – Martyna Hanusiak

Amelia Kalinowska – wyróżnienie
Nadia sito – wyróżnienie
Natalia Marszałek – Wyróżnienie

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział i upominki w postaci książek.

Konkurs był finansowany w ramach „Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska  w zdrowej atmosferze  – LIFE 14 IPE PL 021/LIFE IP MAŁOPOLSKA” .  

Wręczenie nagród nastąpiło na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego. Serdecznie gratulujemy!