REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

„Wspólnie dbamy o czyste powietrze”

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Rzozowie .

Konkurs jest finansowany w ramach „Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska  w zdrowej atmosferze  – LIFE 14 IPE PL 021/LIFE IP MAŁOPOLSKA” 

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci  ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn powstawania smogu, sposobów ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami oraz kształtowanie wśród dzieci postaw odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy.

ZASADY KONKURSU

Uczestnik ma za zadanie narysowanie, namalowanie lub wyklejenie pracy inspirowanej tytułem konkursu. Praca konkursowa musi być wykonana w wymiarze płaskim lub przestrzennym dowolną techniką (np. rysunek, malunek, wydzieranka itp.),w formacie A3 lub A4.

 Prace konkursowe należy  dostarczyć do dnia 13 czerwca 2023 r. do koordynatora konkursu p. Marty Czerniawskiej .

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 czerwca 2023r.

 

Komisja konkursowa dokonując  oceny prac weźmie  pod uwagę:

– zawarte treści zgodne  z tematyką konkursu,

– estetykę wykonania,

– wkład pracy.  

 

Nagrodami w konkursie  są vouchery do Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Vouchery są ważne w okresie sześciu miesięcy od dnia pierwszego wykorzystania, stanowiącego aktywację Vouchera.   

  • 1 miejsce –voucher o wartości 250 zł
  • 2 miejsce –voucher o wartości 200 zł
  • 3 miejsce –voucher o wartości. 150 zł.
  • 3 wyróżnienia – voucher o wartości 50 zł.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !