Nowy rok szkolny – start!

Szkoła Podstawowa w Rzozowie rozpoczęła nowy rok szkolny z nie lada rozmachem.

Już w trakcie letniego wypoczynku, w upalną niedzielę 5 sierpnia, kiedy większość z nas przeżywała letnie przygody, reprezentacja naszej szkoły pod przewodnictwem Pani Dyrektor, uczestniczyła w niezwykłym i doniosłym wydarzeniu. Do sąsiadujących z naszą miejscowością Jurczyc przybył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Celem jego wizyty było odsłonięcie popiersia, pochodzącego z tych terenów, generała broni Józefa Hallera. Warto nadmienić, że postać generała, urodzonego i wychowanego w naszej okolicy, każdemu uczniowi w szkole jest doskonale znana. To w ogromnej mierze zasługa Dyrekcji – jej entuzjazmu, wiedzy, a zarazem troski o pogłębianie wśród dzieci i młodzieży ducha patriotyzmu, która jako historyk, z powodzeniem zaszczepiła część swoich pasji młodym mieszkańcom Rzozowa.

Prezydent skierował do obecnych parę słów. Podkreślił, że akt zbudowania pomnika generałowi – niezwykłemu Polakowi, rycerzowi Rzeczypospolitej, bohaterowi niepodległości w stulecie jej odzyskania – jest pięknym dowodem silnej więzi z lokalną tradycją wszystkich zaangażowanych w tą inicjatywę.

Tego dnia nie mogło braknąć członków rodziny Hallerów, przedstawicieli ambasady Francji, a nawet francuskiego miasta Sille-le-Guillaume, gdzie w 1918 r. stacjonował obóz Lotnictwa Armii Polskiej we Francji.

Uroczystości nie doczekała prof. Maria Dzielska, związana więzami krwi z generałem. Prezydent w ciepłych słowach przypomniał także jej wspaniałą postać i poprosił o to, by o niej zawsze pamiętano. Sam odznaczył ją pośmiertnie Orderem Orła Białego (6 sierpnia, podczas uroczystości pogrzebowych w uznaniu znamienitych zasług w popularyzowaniu dziedzictwa kulturowego i wiedzy historycznej, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz za działalność publiczną).

Prezydent zwiedził Izbę Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków, a także spotkał się m.in. z harcerzami z krakowskiego hufca ZHP i pracownikami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dzięki ich staraniom udało pobić rekord Polski –przygotowano biało-czerwoną flagę o długości 2057 m na Dzień Flagi RP.