Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie,

że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym.

św. Jan Paweł II

 

W Szkole Podstawowej w Rzozowie 20 października zostało powołane Szkolne Koło Caritas. Kandydaci pragnący zostać wolontariuszami, przygotowali Dzień Papieski, na który została zaproszona Koordynatorka Wolontariatu Caritas Archidiecezji Krakowskiej siostra Lidia Lupa, Asystent Kościelny ks. Jacek Hałat oraz cała społeczność szkolna.

            Uroczystość rozpoczęła się przedstawieniem „Róża”, które miało przybliżyć główny sens wolontariatu zawarty w słowach Jana Pawła II o miłości. Po zaśpiewaniu „Barki”, Pani Dyrektor Anastazja Koczur otrzymała z rąk s. Lidii Lupa Akt Powołania Szkolnego Koła Caritas w Rzozowie, a pierwsi kandydaci otrzymali legitymacje wolontariusza. Trzydziestu pięciu nowych wolontariuszy jest gotowych, aby nieść miłość przez swoje czyny, słowa i modlitwę.