14 października 2022 r. w Szkole Podstawowej w Rzozowie odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej. W uroczystościach wzięli udział rodzice oraz uczniowie starszych klas wraz z nauczycielami, przedstawicielem władz lokalnych i panią dyrektor. Najpierw odśpiewano hymn państwowy, a następnie uczeń klasy piątej Michał Waś powitał wszystkich zebranych na tej uroczystości. Następnie pierwszoklasiści przedstawili część artystyczną, na którą składały się wiersze i piosenki. Po prezentacji umiejętności i wiadomości pierwszoklasiści w pięknych biretach na głowach w podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę oraz swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu Ślubowania Pani dyrektor Anastazja Koczur kolorowym ołówkiem dokonała symbolicznego aktu pasowania na ucznia. Następnie wychowawczyni wręczyła uczniom dyplomy, pamiątki ufundowane przez rodziców pierwszoklasistów i Radę Rodziców szkoły. Po burzy oklasków pierwszoklasiści wrócili do klasy, gdzie czekały na nich słodkości.