Dnia 05.05.2022 r o godzinie 10.00 w naszej szkole rozległy się 3 krótkie dzwonki. To sygnał informujący o próbnej ewakuacji. Uczniowie pod opieką nauczycieli opuszczali sale lekcyjne, kierując się do wyjścia bocznego, ponieważ przy wyjściu głównym było duże zadymienie. Ewakuacja przebiegała sprawnie. Wszyscy udali się na plac przy OSP w Rzozowie, gdzie opiekunowie poszczególnych klas meldowali o frekwencji uczniów. Tam, dzięki wspaniałym strażakom, uczniowie mieli możliwość poznania na czym polega ich służba, jak udzielać pierwszej pomocy. Uczniowie mogli również sprawdzić swoją wiedzę. Najlepsi zostali nagrodzeni  voucherami do sklepu sportowego. Strażacy także zaproponowali uczniom udział w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych.