W związku z wieloma zapytaniami kierowanymi ze szkół podstawowych dotyczącymi uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów UMiG w Skawinie informuje, że zgodnie z uchwałą nr CVII82788/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych (…), tj. tzw. uchwały „taryfowej”  (pełna treść uchwały tutaj: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2018/5248/akt.pdf), uczniowie szkół podstawowych prowadzonych w obszarze objętym integracją międzygminną, w okresie od 1 września do 30 czerwca uprawnieni są do bezpłatnych przejazdy środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (wszystkie uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów tutaj:  https://ztp.krakow.pl/transport-publiczny/komunikacja-miejska/przewodnik-po-biletach-kmk). Podstawą uprawnienia jest ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej zlokalizowanej w obszarze objętym integracją międzygminną wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Lista szkół podstawowych, funkcjonujących na terenie naszej Gminy została uzgodniona z Wydziałem Edukacji i przekazana do Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie w sierpniu 2018 r.  Na podstawie tej listy kontlolerzy przy kontroli biletów mogą sprawdzić czy dana placówka objęta jest przedmiotowym uprawnieniem.

Wykaz szkół, których uczniowie uprawnieni są do przejazdów pojazdami KMK dostępny jest tutaj: https://ztp.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/12/wykaz_szkol_20210930.pdf