Dyrektor Szkoły ogłasza zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego i do klasy I na rok szkolny 2024/25.

Termin zapisów od 11.03.2024 do 22.03.2024 r. Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Wnioski do pobrania dostępne znajdują się poniżej (lub w sekretariacie szkoły).

 

Karta zgłoszenia dla dzieci z obwodu do klasy 1 (2023-24)

zał. nr 2 wniosek o przyjęcie kandydata

Wniosek o przyjęcia do 1 klasy, dzieci z poza obwodu

zał. nr 1 Deklaracja dot. dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola 2023-2024r.

harmonogram rekrutacji 2024