Przed feriami klasy IV-VII uczestniczyły w zorganizowanym w naszej szkole „Tygodniu kreatywności”. Akcja odbyła się w ramach realizowanego programu „Szkoła Myślenia Pozytywnego”. Uczniowie mierzyli się z różnymi zadaniami przygotowanymi przez organizatorów w formie kart rozwijających kreatywność, losując spośród nich jedno wyzwanie w momencie rozpoczynania zajęć lekcyjnych.

W podsumowaniu wszyscy uczestnicy zgodzili się co do tego, że kreatywność pomaga nam skutecznie radzić sobie w sytuacjach trudnych i nieoczekiwanych w zmieniającym się nieustannie świecie, poszerzając nasze horyzonty myślowe i umożliwiając elastyczne podejście do rozmaitych wyzwań.

Akcja była też okazją do dobrej zabawy i integracji klasowej.