21 listopada szkoleniem w sali obrad skawińskiego Ratusza rozpoczęta została realizacja projektu „DIALOG MŁODZIEŻOWY W MAŁEJ OJCZYŹNIE”, którego celem jest szerzenie idei debatowania wśród uczniów szkół podstawowych. 

Jest to nowatorski projekt Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, oparty na formule debat oksfordzkich, który promując właściwe postawy i rozwijając nowy kierunek działań edukacyjnych w naszej gminie, jednocześnie rozwija potencjał dzieci i młodzieży. Uczniowie będą mogli doskonalić swoje kompetencje dotyczącej kulturalnej dyskusji, odwagi i umiejętności wypowiadania własnego zdania, szacunku dla rozmówcy, krytycznego myślenia, radzenia sobie z tremą i stresem, współpracy w grupie. Debata poszerza również horyzonty uczestników, pokazując wiele perspektyw patrzenia na pozornie oczywiste tematy. Zwieńczeniem tych działań będzie turniej debat oksfordzkich, podczas którego młodzież zaprezentuje zdobyte umiejętności.

Realizacja projektu stanowiącego podwaliny Skawińskiej Ligi Debat Oksfordzkich stała się możliwa dzięki działaniom p. Krystyny Droździewicz – dyrektora Zespołu Specjalistycznych Placówek Wspierania Edukacji oraz p. Jolanty Kozłowskiej – dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance. Projekt współtworzony jest przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców i Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie przy aprobacie i wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko.

Uczestnikami projektu są: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach, Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Rzozowie, Zespół Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim, Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance. Partnerem w realizacji projektu jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

Projekt „Dialog młodzieżowy w małej ojczyźnie” to nie tylko okazja do poszerzenia oferty edukacyjnej naszej Gminy, ale także sposobność na promocję aktywności kulturalnej i społecznej.