We wrześniu, jak co roku, w szkole obchodziliśmy „Sprzątanie świata”. Klasy młodsze I-III, wzięły udział w konkursie na modę ekologiczną. Wzięło w nim udział 45 uczniów, którzy wykazali się niezwykłą kreatywnością i pomysłowością. Wykorzystali różnorodne materiały, tworząc niepowtarzalne kreacje. Jury miało bardzo trudne zadanie i po burzliwych naradach wyłoniło laureatów:

1 miejsce: Zuzanna Wrzoszczyk, klasa II oraz Filip Frydrych, klasa I
2 miejsce: Natalia Wołoch-Dutka, klasa II oraz Krystian Wcisło, klasa II
3 miejsce: Maja Zając, klasa II
Wyróżnienie: Dawid Leśniak, klasa I, Kornelia Sekuła, klasa IV

Wszyscy otrzymali dyplomy za udział oraz drobne upominki. Dzieci obejrzały także bardzo poruszającą prezentację ukazującą wpływ śmieci i zanieczyszczeń na życie zwierząt. Na koniec w krótkiej bajce ekologicznej uczniowie przypomnieli sobie wiadomości na temat recyklingu i sortowania śmieci. W tym roku w ramach akcji „Sprzątanie świata” zbieramy zużyte telefony komórkowe (szczegóły w załączniku). Mamy nadzieję, że edukacja ekologiczna uwrażliwi uczniów na problemy związane z ochroną środowiska.